Om Maldiverna.net

Produkter som presenteras på Maldiverna.net varken säljs eller hyrs ut av Maldiverna.net. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Maldiverna.net och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten.

Maldiverna.net ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Maldiverna.net kan du använda detta kontaktformulär.